Menu
SEPET

Ortaklık Programı Kullanımı & Koşulları

Neden Dijital Satış Ortaklığı?

 • Stok maliyetine girmeden,
 • Depo, dükkan, çalışan, stopaj, lojistik ve vergi maliyeti olmadan,
 • Mağaza kadar net kar elde etme imkanı.
 • Müşterilerinize özel her zaman geçerli sepette ekstra %10 indirim imkanı.
 • Bayi kodunuzu ve linkinizi her yerde paylaşabilme özgürlüğü,
 • Üstelik kendiniz için yapacağınız alışverişlerde kargo bedava.

Süper Anne Mini Paket İçeriği

 • Yaptırdığınız Alışverişlerde Toplam Tutardan %15 Pay Alma
 • Bedava Kargo Avantajı
 • Bayi Kodunla Alışveriş Yaptırdığın Müşterine Her Zaman Ekstra %10 İndirim.

Süper Anne Maxi Paket İçeriği

 • Yaptırdığınız Alışverişlerde Toplam Tutardan %25 Pay Alma
 • Bedava Kargo Avantajı
 • Bayi Kodunla Alışveriş Yaptırdığın Müşterine Her Zaman Ekstra %10 İndirim.

Dijital Satış Ortağı Olduğumda Anneleri Sağlıklı Ürünlerle Nasıl Buluşturacağım?

 • Sosyal Medya (instagram, Facebook) Whatsapp, Sms ile link paylaşım özgürlüğü,
 • Ürün ve kategorileri sözlü olarak anlatım yerine, tek bir linkle bütün site haklarına sahip olma avantajı,
 • Binlerce farklı sektörden ürünün arz talep dengesi korunarak sitede var olması,
 • Dijital kodunuzu kullanmayan annelerin indirimden faydalanamaması,
 • Dijital kod sayesinde müşterilerinizin alışverişteki istikrarlarını korumaları.

Not:Tüm Paketler 1 YIL Geçerlidir.

ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!


SÜPER ANNE MİNİ/MAXİ PAKET ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

1) HATİCE URAL tarafından temsil edilen Millet Mah. 7211 Sk. Millkent Blk:B D:ISY25 Yıldırım/ BURSA adresinde mukim HATİCE URAL ŞAHIS ŞİRKETİ(bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) Mail adresi:bebegiminmarketi.com@gmail.com

2) ……………………………………………….adresinde mukim ……………. TC Kimlik numarasını haiz …………………….. (bundan böyle “Paket Üyesi” olarak anılacaktır.)
 Mail adresi:

(Paket üyesinin bebegiminmarketi.com internet sitesinde adaylık formunu doldururken beyan ettiği bilgiler esas alınacaktır.)

Taraflar yukarıdaki bildirdikleri merkez adreslerini ve mail adreslerini yazışma adresleri olarak kabul ederler. Tarafların belirttikleri yazışma adreslerine gelen bildirimler ulaştığı gün tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Taraflar sözleşmedeki hükümleri ancak yazılı olarak ve karşılıklı imzaları ile değiştirebilirler. Tarafların usulüne uygun şekilde yaptıkları değişiklikler bu sözleşmenin ekini ve ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır.

2.SÖZLEŞMENİN AMACI VE KONUSU

İş bu sözleşmenin amacı taraflardan Şirket’in bebegiminmarketi.com adlı e-ticaret sitesinde satışa arz ettiği ürünlerinin Paket Üyesi tarafından reklam ve pazarlanmasının yapılarak Şirket’in müşteri ağının genişletilmesi; Paket Üyesi’nin reklam ve pazarlaması sonucu bebegiminmarketi.com adlı e-ticaret sitesinden yapılan alışverişlerde sözleşmenin ilgili hükümlerince hesaplanan primlerden, indirim ve fırsatlardan yararlandırılmasıdır.

Sözleşmenin konusu ise taraflardan şirkete ait bebegiminmarketi.com adlı e-ticaret sitesinde satışa arz edilen tüm ürünlerin Paket Üyesi tarafından satış ağının oluşturulması, reklam ve pazarlamasının yapılması faaliyetleri oluşturmaktadır.

İş bu sözleşme kapsamında Paket Üyesi’ne Maxi ve Mini Paket olmak üzere iki paket sunulmaktadır. Bu paketlere uygulanacak sözleşme hükümleri ortak olup yalnızca üyenin hak edeceği prim oranı ve üyelik ücreti konularında farklılık arz etmektedir.

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. PAKET ÜYESİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Paket Üyesi iş bu sözleşme ile kendisine verilen yetki ile bebegiminmarketi.com e-ticaret sitesinde satışa arz edilen ürünlerin reklam ve pazarlamasını yapacak, Şirkete ait ürünlerin satışlarının artması için gereken tüm çaba, hassasiyet ve özeni gösterecektir.

-Şirket ile Paket Üyesi arasında herhangi bir bağımlı iş ilişkisi kurulması söz konusu değildir. Dolayısıyla, Şirketin Paket Üyesi yönünden İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku bakımından herhangi bir yükümlülüğü olmadığını Taraflar peşinen kabul etmiştir. İşbu Sözleşme kapsamında Paket Üyesine Şirket tarafından verilen sair bilgi ve belgelerin hiçbir hükmü bu şekilde yorumlanamaz.

- İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm taraflardan birini diğerinin ticari vekili, ticari temsilcisi veya ticari mümessili haline getirdiği şeklinde yorumlanamaz. Paket Üyesi, Şirketin yazılı izni ve yetkilendirmesi olmaksızın Şirket adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye yetkili değildir. Paket Üyesi, faaliyetlerini yürütürken sözlü veya her türlü haberleşme ve sosyal medya aracında işlerinden bahsederken "Süper Anne Paket Üyesi” unvanını kullanmak ve üçüncü kişiler nezdinde Şirketi temsil ettiğine dair yanlış bir izlenim oluşturacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır. Paket Üyesi üçüncü kişiler nezdinde Şirketi temsil ettiğine dair yaratacağı herhangi bir haksız izlenim sebebiyle Şirketin maruz kalabileceği her türlü tazminat talebi, ceza ve idari para cezası için Şirketin, Paket Üyesine rücu etme hakkı saklıdır.

- Paket Üyesi, işbu Sözleşme kapsamında üstlendiği faaliyetleri ticari hayatın gerektirdiği dikkat, özen ve basiret ile yürütecektir. Paket Üyesi’nin Şirketten elde ettiği gelirle ilgili vergi ve diğer kanuni yükümlülükler Paket Üyesi ‘ne aittir. Paket Üyesi kendisi tarafından karşılanması gereken vergi, resim, harç ve benzeri tüm mali yükümlülükleri yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

- İşbu Sözleşme ile Şirketin Paket Üyesi’ne sağladığı prim olanakları işbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen şart ve koşullar çerçevesinde, ilgili şart ve koşulları sağlayan Paket Üyelerine verilecektir. Bunun dışında Şirket, Paket Üyesi’ne herhangi bir gelir elde etme garantisi vermemektedir. Paket Üyesi tamamen kendi kişisel ve sosyal ilişkilerinin yoğunluğuna, ikna kabiliyet ve becerisine, tercihlerine bağlı olarak aracılık ettiği satışlar üzerinden gelir elde edecektir.

- Paket Üyesi, Şirketin yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergi gibi fakat asla bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir medya organı ile Şirket adına görüşemez, röportaj veremez ya da Şirket adına bir reklam veremez. Paket Üyesi faaliyeti kapsamında sadece Şirketin hazırladığı ve üyeleriyle paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve basılı malzemeleri, Şirketin belirlediği usul ve esaslar dâhilinde kullanabilecektir.

- Paket Üyesi, Şirket adına veya Şirketten geldiği izlenimi yaratacak şekilde hiçbir e-mail, Sms (kısa mesaj) veya WhatsApp, Messenger gibi uygulamalar üzerinden mesaj gönderemez.

- Paket Üyesi, etkinlik, toplantı, sunum vb. dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket ile ilgili herhangi bir faaliyette herhangi bir dinsel, vicdani, manevi, ruhani ve/veya siyasi görüşünün tanıtım, propaganda veya yaymaya teşebbüs etmeyeceğini ve Şirket unvan ve imkânlarını bu gibi şahsi amaçları doğrultusunda kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Paket Üyesi tarafından Şirket internet sitesine (bebegiminmarketi.com) giriş için belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile bu bilgiler ile girilen Paket Üyesi Ekranı münhasıran Paket Üyesinin kullanımına mahsustur. Kullanıcı adı ve şifre başta olmak üzere Paket Üyesi Ekranında yer alan bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Paket Üyelerinin kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri Şirketin internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metni uyarınca işlenmekte, kullanılmakta, saklanmakta, paylaşılmakta, anonimleştirilmekte ve imha edilmektedir. İşbu Sözleşmenin imzalanmasından önce Paket Üyeleri, Şirket Aydınlatma Metni ile kişisel verilere ilişkin süreç ve politikalarımız hakkında bilgilendirilmekte ve kanunen gerekli olan hususlarda açık rızaları alınmaktadır. Paket Üyesi kişisel bilgilerinde değişiklik ve güncelleme yapmak isterse Şirkete ait mail adresine mail göndererek gerekli gördüğü işlemi yapabilecektir. Paket Üyesi Sözleşmenin ilk sayfasında yer alan kendisine ait tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sosyal Medya Hesapları

-Paket Üyesi, isim ve soyismini belirtmek şartıyla “Bebeğimin Marketi Dijital Şubesi(Ad-Soyad)” adı altında sosyal medya hesabı açabilecek, sosyal medya hesaplarında yalnızca Şirket’e ait reklam, görsel, video ve paylaşımları kullanabilecektir. Paket Üyesi açmış olduğu sosyal medya hesaplarında dinsel, vicdani, manevi, ruhani ve/veya siyasi görüşünü tanıtım, propaganda veya yaymaya teşebbüs etmeyecek, sosyal medya hesaplarını bu gibi şahsi amaçları doğrultusunda kullanmayacaktır.

-Paket Üyesi sözleşmenin bu maddesi uyarınca açmış olduğu tüm sosyal medya hesaplarının kullanıcı adlarını ve şifrelerini Şirket’e yazılı olarak yahut mail yoluyla derhal bildirecek, Şirket’in ilgili sosyal medya hesaplarını takip etmesine izin verecektir.

-Paket Üyesi açmış olduğu sosyal medya hesaplarında üçüncü kişilerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde yahut suç teşkil edecek herhangi bir yazılı- görsel bir paylaşımda bulunmayacak, üçüncü kişilere bu minvalde herhangi bir mesaj atmayacaktır. Paket Üyesi sosyal medya hesaplarında yapılan tüm paylaşımlarla ilgili idari, cezai ve hukuki tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu peşinen kabul eder. Şirket, Paket Üyesi’nin sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu paylaşımlardan ötürü herhangi bir cezai veya idari yaptırıma maruz kalır veya tazminat ödemek durumunda kalırsa ödemek durumunda kaldığı bu tutarı Paket Üyesi’ne rücu edebilecektir.

-Paket Üyesi ilgili sosyal medya hesaplarında Şirket’in ticari itibarını zedeleyen, kampanya, ürün ve Şirket’in ticari faaliyetleri ile ilgili gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler içeren herhangi bir paylaşımda bulunmayacaktır.

-Paket Üyesi sözleşmenin hangi sebeple olursa olsun sona ermesi halinde bu madde uyarınca açmış olduğu tüm sosyal medya hesaplarının kullanıcı adlarını ve şifrelerini Şirket’e yazılı olarak yahut mail yoluyla bildirecek, bu bildirimden sonra tüm sosyal medya hesaplarını geri açılmamak üzere derhal kapatacak, Şirket’e ait reklam, görsel ve videoları başka hiçbir mecrada paylaşmayacaktır. Şirket böyle bir durumda ilgili sosyal medya hesaplarının kapatılmasını istemediğinde sosyal medya hesaplarını kendi uhdesine alarak istediği bir kullanıcı adı ile kullanmaya devam edebilir.

-Paket Üyesi, Üyelik Sözleşmesinin Sosyal Medya hesaplarına ilişkin maddelerine aykırı hareket etmesi halinde 1 yıllık üyelik ücreti tutarında bir cezai şartı Şirket’e ödemekle yükümlü olacaktır. Şirket’in cezai şart yanında uğramış olduğu zararlarının tazminini talep etme hakkı saklıdır.

3.2.ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Şirket, Paket Üyesi’ne yalnızca üyenin kullanabileceği dijital bir kod verecektir. bebegiminmarketi.com e-ticareti sitesinden iş bu dijital kod girilerek yapılan alışverişler Paket Üyesi aracılığı ile yapılmış kabul edilecek ve Üye sözleşmenin mali hükümlerince hesap edilecek prime hak kazanacaktır.

Şirket, Paket Üyesi’ne ait dijital kod ile yapılan alışverişlerde, dijital kodu kullanan müşterilere ekstra %10 indirim uygulayacak ve ücretsiz kargo hizmeti sunacaktır.

Şirket, müşterilerce dijital kod kullanılmaksızın yapılan alışverişlerde Paket Üyesi’nin hak edeceği primi azaltacak ve menfaatine aykırılık teşkil edecek derecede bir indirim ve kampanya uygulamayacaktır.

4. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR, TİCARİ SIR VE BİLGİLER

Şirket tarafından "bebeğimin marketi” tescilli markası kullanılmak suretiyle piyasaya sürülen her türlü mala ve hizmete ilişkin tüm fikri ve sınai haklar münhasıran Şirkete aittir. İşbu Sözleşme Paket Üyesi’ne söz konusu markanın kullanım hakkını vermemektedir.

Paket Üyesi, gerek Şirket ile ilgili bilgileri, gerekse satış konularında kendisine verilecek bilgileri üçüncü kişilere açıklayamaz.

Paket Üyesi Şirketin yazılı iznini almaksızın Şirketin unvanını, işletme adını, marka, logo, amblem ve sair tanıtım işaretlerini içeren poşet, kartvizit, kağıt ve sair ambalaj, promosyon ve tanıtım malzemesi bastıramaz ve kullanamaz. Paket Üyesi radyo/televizyon veya sosyal medya gibi sair sanal ortamda Şirketin onay vermediği reklam görsellerini yayınlayamaz. Şirket tarafından ürün satışında kullanılmak üzere üretilebilecek ve Paket Üyesi’ne ücretli veya ücretsiz olarak temin edilebilecek her türlü poşet, kartvizit, kağıt ve sair ambalaj, promosyon ve tanıtım malzemesi Paket Üyesi tarafından Şirketin belirlediği usul ve esaslar dahilinde kullanılacaktır.

Paket Üyesi, “bebeğimin marketi” markasını veya Şirket ile olan ticari ilişkisini kullanarak şirket tarafından onaylanmamış ürünlerin pazarlama ve reklamını yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.SÖZLEŞMENİN DEVRİ

İşbu Sözleşmede yer alan hak ve yükümlülüklerin kısmen veya bir bütün olarak Şirketin yazılı izni olmaksızın üçüncü bir kişiye devri yasaktır. Şirketin yazılı iznini müteakip yapılacak devir işlemi ancak yazılı şekilde yapılması halinde geçerli olacaktır. Devre izin vermek tamamen Şirket inisiyatifindedir. Devre ilişkin komisyon, devir tarihi, devredilen Şirket alacaklarından devreden ve devralanın sorumlulukları gibi hususlar taraflar arasında yazılı olarak akdedilir.

Şirket sahip olduğu pazarlama ağının tamamı ile birlikte işbu Sözleşmeyi, Paket Üyesinin izni olmaksızın aynı koşullarla üçüncü gerçek veya tüzel kişilere (şirketlere) devretme hakkını saklı tutmaktadır.

6.MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Üyelik Ücreti

İş bu sözleşme kapsamında Paket Üyelerine Maxi ve Mini olmak üzere iki farklı üyelik paketi sunulmaktadır.

* Süper Anne Maxi Paket Üyelik ücreti KDV dâhil 4750 TL’dir.

Ödeme koşulu: Üye, Maxi Paket Üyelik Ücreti için minimum 2000 TL peşinat yatırmalı, geriye kalan tutarı ise üyeliğin başladığı tarihten itibaren en geç devam eden iki ayın son günlerine kadar iki taksit halinde ödemelidir.

*Süper Anne Mini Paket Üyelik Ücreti KDV dâhil 3250 TL olarak belirlenmiştir.

Ödeme koşulu: Üye, Mini Paket Üyelik Ücreti için minimum 1500 TL peşinat yatırmalı, geriye kalan tutarı ise üyeliğin başladığı tarihten itibaren en geç devam eden iki ayın son günlerine kadar iki taksit halinde ödemelidir.

Üye iş bu sözleşmenin elektronik ortamda kabul edilmesi veya fiziken imzalanmasına müteakip üyelik ücretinin minimum tutarını peşinen ödeyecektir. Minimum peşinat tutarını yatırmayan üye adaylarının üyelikleri aktif edilmeyecek, kendilerine dijital kod tanımlanmayacak ve iş bu sözleşmedeki hak ve menfaatlerden faydalanamayacaklardır. Paket üyeliği ve dijital kod ancak minimum peşinat tutarının ödenmesi ile aktif hale gelecektir.

Üyelik ücreti taksitlerini eksiksiz ve zamanında ödemeyen üyelerin üyelikleri ve dijital kodları bakiye tutarın tamamını ödeyecekleri tarihe kadar askıya alınacaktır.

Üyelik ücretleri 1 yıl için geçerli olup sözleşmenin kurulmasından itibaren 1 yıl sonunda üyeliğin sona ermesi halinde sözleşmenin ve üyeliğin yenilenmesi için ödenmesi gereken üyelik ücretleri Şirket tarafından önceden Üye’ye bildirilecektir.

Şirket devam eden üyelik dönemleri için ödenmesi gereken üyelik ücretlerini tek taraflı olarak belirleme hak ve yetkisine sahiptir.

6.2.Prim ve Vade

Paket Üyeleri, Şirkete ait bebegiminmarketi.com e- ticaret sitesinden üyelere özgülenen dijital kodlar girilerek yapılan tüm alışverişlerde satış cirosu üzerinden hesaplanacak prime hak kazanacaktır.

     Süper Anne Maxi Paket Üyeliğinde dijital kod girilerek yapılan satış cirosunun %25’itutarında prim,

     Süper Anne Mini Paket Üyeliğinde dijital kod girilerek yapılan satış cirosunun %15’i tutarında prim,

Şirket tarafından üyeye ödenecektir.

Üyenin yukarıdaki kapsamda hak ettiği prim tutarları dijital kodu kullanılarak yapılan her bir satıştan sonra en geç 10 iş günü içerisinde Paket Üyesi’nin bildirdiği banka hesabına yatırılacaktır.

Paket Üyesi’nin bildirdiği banka hesap bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda Paket Üyesi’nin uğrayacağı zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz. Paket Üyesi ödeme yapılacak banka hesap bilgilerini eksiksiz ve hatasız bir şekilde Şirket’e bildirmekle yükümlüdür.

Paket Üyesi ödeme yapılacak banka hesabını değiştirmek istediğinde bu durumu Şirket’e yazılı olarak yahut mail yolu ile bildirecektir. Ödemeler bu bildirimden 1 gün sonra Paket Üye’sinin bildirdiği yeni banka hesabına yapılmaya başlanacaktır.

Üyelikleri üyelik ücreti taksitlerinin zamanında ve eksiksiz ödenmemesi sebebiyle askıya alınan üyelerin hak etmiş oldukları primleri bakiye üyelik ücretinin tamamının ödeneceği tarihe kadar taraflarına ödenmeyecektir. Bu durumda şirket dilerse hak edilen prim tutarını üyelik ücretine mahsuben alabilir.

6.3. İndirimler ve Kargo

Şirket, Paket Üyesi’ne ait dijital kod ile alışveriş yapan müşterilere sepette ekstra %10 indirim uygulayacak ve ücretsiz kargo hizmeti sunacaktır.

7.SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu Sözleşme Paket Üyesi tarafından Şirket'in internet sitesi üzerinden elektronik olarak onaylandığı veya yazılı metnin Paket Üyesi tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl geçerliliğini koruyacaktır. 1 yılın sona ermesi ile sözleşme sona erecektir.

Paket Üyesi 1 yılın sonunda üyeliğin 1 yıl için uzatılmasını ister ise Şirket tarafından belirlenecek yeni şartlar(prim oranları, üyelik ücretleri, üyeye sağlanacak menfaatler vs.) ile yeni bir üyelik sözleşmesi imzalanacaktır.

8. SÖZLEŞME MADDELERİNİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

İşbu Sözleşme hükümlerinden bir veya birkaçının, Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan veya sonrada yürürlüğe girecek herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, diğer hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.

9.SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme Taraflardan birince feshedilmedikçe belirlenen süre için yürürlükte olacaktır. Taraflar sözleşmeye, sözleşme eklerine, Şirket kural ve politikalarına aykırı hareket etmedikleri, sözleşmedeki yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirdikleri sürece sözleşmeyi herhangi bir haklı sebep bildirmeksizin sözleşmeyi feshedemezler.

Paket Üyesi yukarıda belirtilen haklı sebep halleri olmaksızın sözleşmenin feshini talep ederse ödediği üyelik ücretinin iadesini talep edemez. Böyle bir fesih talebi durumunda Şirket Paket Üyesi’ne özgülediği dijital kodu iptal edecek ve prim borcu var ise fesihten itibaren en geç 1 hafta içerisinde Paket Üyesi’ne ödeyecektir.

Her türlü fesih talebi mail yoluyla yahut yazılı olarak yapılmalıdır.

İşbu Sözleşmenin Şirket tarafından Paket Üyesi’nin Sözleşmeye, eklerine ve Sözleşmenin eki niteliğindeki Şirket kural ve politikalarına aykırı davranışı sebebiyle feshedilmesi halinde Şirket, kar kaybı da dahil olmak üzere her türlü müspet ve menfi veya manevi zarar talebiyle Paket Üyesi’ne tazminat davası açabilir. Paket Üyesi’nin işbu Sözleşmeye aykırı davranışı sebebiyle üçüncü kişiler veya resmi merciler tarafından Şirkete karşı herhangi bir tazminat, ceza veya idari para cezasının yöneltilmesi halinde Şirketin Paket Üyesi’ne rücu hakkı saklıdır.

Paket Üyesi’nin ölümü halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Şirket, Paket Üyesi’nin ölümünden haberdar olduğunda nezdindeki alacak ve borçlarını hesaplayacaktır. Paket Üyesi’nin mirasçılarının mirasçılık belgesi ibraz etmek suretiyle Şirkete başvurması halinde Şirket, müteveffa Paket Üyesi’nin alacaklarını mirasçıların banka hesaplarına mirasçılık belgesinde belirtilen payları dâhilinde ödeyecektir

10. UYUŞMAZLIK HALİNDE GEÇERLİ HUKUK VE YETKİLİ MAHKEMELER

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır. Taraflar bu sözleşmeden yahut sözleşme eklerinden kaynaklanacak tüm yasal uyuşmazlıklar için tek yetkili yargı yerinin Bursa Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

ŞİRKET                                                                                                                                                                                                                                              SÜPER ANNE PAKET ÜYESİ

Web sitemizi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız. Web sitemizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul etmiş olursunuz.

Ürün şu anda Stokta Yoktur. E-posta adresinizi aşağıya girin, ürün hazır olur olmaz sizi bilgilendireceğiz.

İsim
Email
Telefon
Mesajınız